Hamilelik Belirtileri ve Adet Gecikmesi

Kadınlar tarafından sık sorulan sorulardan olan adet gecikmesi neden olur ve erken dönem hamilelik belirtileri nelerdir sorularını Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolojik Kanser Uzmanı Op. Dr. Salim Şehirali cevapladı.

Hamilelik Belirtileri

Hamilelik belirtilerinin ilk başladığı dönem anne rahmine bebek düştüğü dönemden sonraki günlerdir. Bu erken dönem gebelik olarak adlandırılır. Ancak gebenin bunu yakalayabilmesi için gününün geçmesi gerekir. Hamilelerinin gününün geçmesi ile birlikte ilk hissedilen belirti genellikle adet gecikmesi olur. 

Adet gecikmesi
anne adaylarının hamileliklerinin farkına vardıkları ilk belirtilerdendir. Adet gecikmesinin bir haftayı geçmesi ile hamilelik ihtimali olan bayanlar hamilelik testi yapılarak hamilelik konusunda daha net fikir sahibi olunabilir. Testin sonucunun pozitif çıkması durumunda da kesin sonuçları veren testlerin yapılması ve gebelik hesaplama için bir hekime başvurulmalıdır.
Adetin gecikmesinden sonra da hemen arkadan bulantılar gelir. Gebelik ilerledikçe bulantılara yemeklere karşı tiksinti, iştah kapanması ve az bir gebe grubunda da iştah artması eklenir. Gebeliğin sekizinci dokuzuncu ve onuncu haftalarında da gebelerin yaklaşık %10'unda çok şiddetli bulantı ve kusma şikayetleri görülür.

Bu belirtilerin tamamı 12. haftadan itibaren ortadan kalkar ve gebeliğin en rahat dönemi başlar. Bu dönem 12. haftada başar ve 30. haftaya kadar devam eder. Bu dönemde gebe uyku kalitesi iyi, zinde, mutlu ve daha yüksek yaşam enerjisine sahiptir.
30. hafta ile birlikte gebenin yükü arttığı için geçmeyen bel ağrıları ve kasık ağrıları başlar. Omurgadaki arkaya doğru yaslanmadan dolayı denge bozuklukları, bacakların ayrı ayrı yürüme isteği hamilelik belirtileri olarak görülür. Karın büyüdüğünden dolayı hamileliğin ilk dönemlerinde görülen bulantıların tekrar başlaması bu dönemde mümkün.

Hamileliğin son döneminde de yerinden kalkamama, sırt üstü yatıyorsa burdan doğrulmada zorlanmalar, nefes almada bir miktar güçlük, soluk alıp vermenin dakikadaki hızının artması gebelikte görülen temel belirtilerdir. Bunlar hemen hemen bütün gebelerde görülür. Bunların dışında bazı hastalıklarla birlikte çok farklı belirtiler görülebilir. Ancak normal seyreden gebeliklerde bunlar dışında çok farklı belirtiler görülmez.

Adet Gecikmesi

Hamilelik belirtisi dışında da adet gecikmesi neden olur sorusu bayanların çok merak ettiği konulardandır. Kadınların adet görmeye başladıkları ilk dönemden menopoz dönemine kadar yaklaşık %75'i adet gecikmesi ile karşılaşmaktadır. Demek ki adet gecikmesi hayatın kendi içinde var olan birşey. Adet gecikmesi patolojik sınırlarda mı yoksa fizyolojik değişikliklerden mi kaynaklanıyor bunun araştırılması hekimin işidir. Adet gecikmesi dönemsel olarak üç parçaya ayrılabilir.

Bu dönemlerden ilki adet görülmeye başlandığı dönem ile 18 yaşına kadar olan süredir. Bu dönemde adet gecikmesi oldukça sık görülür. Bunun nedeni yumurtlama fonksiyonunun tam olarak yerine oturmamasıdır. Bu dönemde genç bir kız iki ayda bir, üç ayda bir, dört ayda bir adet görebilir. bu normal kabul edilir. Bu dönemde aşırı kanamalar olmadığı sürece bir tedavi uygulanmaz ve 18 yaşına kadar gözlemlenmesi tercih edilir.

İkinci dönem 18 yaşından menapoza geçiş sürecine kadar olan dönem. Bu dönemde adet gecikmesinin birçok nedeni vardır. Bunlar arasında en sık görüleni gebeliktir. Bu dönemde adet gecikmesi olan bayanlar gebelik beklentisi varsa hamilelik testi yaptırmalıdır. Eğer böyle bir beklenti yoksa 35 günden uzun süren adet gecikmesinde hekime başvurulmalıdır.

Bu grup iki ayrı parametrede incelenir. Bir tanesi organik sorunlardır. Yani rahimde ya da yumurtalıkta bunu yapabilecek bir sorun. Bunu anlayabilmenin yolu jinekolojik muayene ve ultrasonografiden geçer. eğer organik bir sorun varsa doktor tarafından medikal ya da cerrahi tedavi yoluna gidilir. Burada bir organik soruna rastlanmazsa kandaki hormonal düzeye bakarak bir karar verilmeye çalışılır. 

Bu grubun çok önemli bir kısmını çok büyük bir kısımını disfonksiyonel uterin kanamalar oluşturur ve çok kolay tedavi edilir. tedavi 3 ila 6 ay arası sürer ve ilaçla yapılan tedavidir. 

Üçüncü dönem ise menapoz dönemidir. Bu dönemde yumurtalıkların artık işlevini görememesinden dolayı adet görme süreci zamanla sonlanır.