4D Ultrason

Yüksek frekansa sahip ses dalgalarından yardım alarak vücut içindeki yapıların görüntülenmesi işlemine ultrason görüntüleme denmektedir. Ultrasonla görüntüleme işleminde ses dalgalarından faydalanıldığı için varolan görüntüleme sistemleri içinde zararsız kategorisinde yer almaktadır. Bu sebeple gebelerde ve çocuklarda çok güvenli bir şekilde kullanılabilmektedir. Özellikle 4 boyutlu ultrasonografi ile görüntüleme gibi işlemler gebelik takibinde ve birçok hastalığın tanı ve takibinde sıkça kullanılmaktadır. 

4 boyutlu ultrasonografi çok detaylı üç boyutlu ve çok daha tıbbi bilgi sağlayan radyolojik görüntüler elde edilmesini sağlar. 

4D (dört boyutlu), ayrıntılı ultrason ile esas amacımız, gebelik sürecinde fetal organ ve kromozom anomalilerinin araştırılmasıdır. Hamileliğin belirli haftalarında yapılan detaylı ultrason görüntülemeleri sayesinde, bebeğin gelişmekte olan organlarının sağlıklı olup olmadığı tespit ederek takibine olanak verebilmektedir.

Özellikle hamileliğin belirli haftalarında yapılan detaylı ultrason görüntülemeleri sayesinde, bebeğin ait organlarının sağlıklı olup olmadığı tespit edilebilmektedir. Bu sayede doğumla gelen rahatsızlıklar detaylı ultrason görüntülemeleriyle önceden fark edilebilmektedir. Bu sayede önceden hazırlıklı olup doğum sonrasında vakit kaybetmeden müdahale edilerek bebeğin gelişiminde yaşanacak potansiyel sıkıntıların önüne önceden geçilmiş olunur. Detaylı ultrasonografi görüntüleri sayesinde anne karnındaki bebeğin gelişimi sekteye uğramış organları tespit edilebilir ve daha anne karnındayken ihtiyaç duyulan müdahaleler gerçekleştirilebilir.

Özellikle bebeğin cinsiyetini öğrenmek amacıyla yapılan 4 boyutlu ultrason, en erken 13 haftada yapabilir. Daha önceden yapılmış görüntülemede elde edilen sonuçların yanılma payı yüksek olacaktır. İyi bir görüntü elde etmek için yapılan 4 boyutlu ultrason, 20 ila 26.haftalar arasında yapılır.

4 boyutlu ultrasonografi ile detaylı görüntüleme işlemi sadece gebelik takibi için kullanılmaz. 

4 boyutlu ayrıntılı ultrason sırasında, ayrıca rahmin şekil anomalileri ve duvarına ait problemler, serviks uzunluğu, fetus sayısı, kalp atışı ve canlılığı, amniyon mayii miktarı, fetal gelişim, renkli Doppler US görüntüleme  ile, bebeğin ve rahmin kan akımları değerlendirilir. Gebelik hipertansiyonu, plasental yetmezlik, pre-eklampsi riski takip edilebilmektedir.

Kanserli dokuların detaylı incelemesi, özellikle tümörlü yapılarda tümör boyutunun detaylı tetkiki gibi işlemler için 4 boyutlu ultrasonografi yönteminden yararlanılabilmektedir. Organlarla alakalı anormal bir durum saptandığında detaylı inceleme yapabilmek için 4 boyutlu ultrason yönteminden faydalanılabilmektedir.